فرم های امنیتی

فرمهای امنیتی به فرم هایی گفته می شود که در چاپ آن ها اِلمان های امنیتی خاصی در نظر گرفته شود، از آن جلمه می توان به موارد زیر اشاره کرد: کاغذهای خاص با تصاویر در بطن کاغذ که به آن واتر مارک (Water Mark) گویند، چاپ گود یا اینتاگلیو (Intaglio) که باعث ایجاد برجستگی در سطح کار چاپی می گردد که با دست کشیدن بر روی سطح چاپی متوجه آن می شویم، مرکب های تغییر رنگ دهنده در زوایای مختلف نور (Color Changing Ink)، طرح های هندسی تکرارشونده یا گیلوش (Microprinting Holograms, Guilloche)، نخ امنیتی (Security Threads)، مرکب های مغناطیسی (Magnetic Ink)، شمار سریال با مرکب مخصوص (Serial Number)، علائم ضد کپی (Anti Copying Marks)، رنگ های فلورسنت که در بافت کاغذ است (Fluorescent Dyes)، طرح ها و علائم انطباقی در دو طرف کاغذ که با گرفتن در نور تشکیل یک تصویر و یا علامت معنادار را می دهند. تمام المان های گفته شده در فرم های امنیتی برای سخت تر شدن عملیات کپی و جعل می باشد، بنابراین معمولن عملیات طراحی چاپ و صحافی کمی زمانبر است، این نوع از کارهای چاپی عمومن جهت چاپ انواع گواهینامه ها و لایسنس ها و تمام اسناد و مادارکی که شما می خواهید جعل آن امکانپذیر نباشد صورت می گیرد، بنابراین باید مدارک و مجوزهای لازم در جهت قانونی بودن کار چاپی مورد نظر را داشته باشید. ما سعی خود را می نماییم تا با تکیه بر تجربه و طراحی مناسب و ماشین آلات چاپ، سفارشات چاپی شما برآورده نماییم، جهت سفارش کار اینجا کلیک نمایید.