شماره‌زنی به صورت سریال عموماً توسط ماشین‌آلات چاپ لترپرس و ملخی و گاهاً بصورت همزمان با چاپ توسط ماشین چاپ یک‌ورقی صورت می‌گیرد، به علت اینکه کارهایی که شماره بر روی آنها اعمال می‌گردد عموماً جزو اسناد و مدارک به حساب می‌آیند، باید در حین چاپ و اعمال شماره و برش و بسته‌بندی دقت بالایی به خرج داد، چرا که درصورت اشتباه در اعمال شماره (مثلاً گیر کردن شماره‌ی ماشین در حین شماره‌زنی) و متوجه نشدن اپراتور، کار چاپی نهایی ارزش کاری خود را از دست می‌دهد، بنابراین اپراتور دائماً باید مشغول کنترل و بررسی فرم‌های چاپی خود باشد و نباید لحظه‌ای از آن غفلت کند. چاپ نقش و نگار پاسارگاد با در اختیار داشتن ماشین‌آلات شماره‌زنی در خدمت شما است.